تکميل پرونده راه‌اندازي 1800 هکتار گلخانه با اعتبار 32 هزار ميلياردي/ 190 مجتمع گلخانه‌اي در دست احداث و راه‌اندازي

 

 

مجري طرح گلخانه هاي معاونت باغباني جهاد کشاورزي به ايانا خبر داد:با تأمين تسهيلات مورد نياز طرح توسعه گلخانه‌ها و بر اساس تصميمي که در ستاد عالي گلخانه‌هاي کشور با حضور وزير و معاونان وي و مديرعامل بانک کشاورزي برگزار شد، مقرر گرديد تا اعتبارات تسهيلاتي با نرخ 16 درصد در مناطق برخوردار و 14 درصد در مناطق غيربرخوردار در اختيار متقاضيان احداث گلخانه قرار گيرد.

 

مشاور معاون باغباني وزير جهاد کشاورزي و مجري طرح گلخانه‌ها امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري کشاورزي ايران (ايانا) با بيان اينکه وظيفه اصلي وزارت جهاد کشاورزي تأمين امنيت غذايي کشور از دو بعد کمي و کيفي است، به آب و زمين کشاورزي به‌عنوان دو منبع بسيار مهم در تأمين امنيت غذايي و توليد اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعيت جغرافيايي کشور ما که در کمربند خشکي جهان قرار داريم، محدوديت آب به‌عنوان يکي از عوامل بسيار مهم در تأمين امنيت غذايي کشور برشمرده مي‌شود.

سيدمصطفي سيدپور با اشاره به اينکه متوسط بارندگي در کشور کمتر از 250 ميلي‌متر در سال است، افزود: در مقايسه با متوسط بارندگي جهاني که 750 ميلي‌متر است، شاهد يک‌سوم متوسط بارندگي جهاني در کشور هستيم، در مقابل نيز متوسط تبخير پتانسيل کشور ما بيش از دوهزار ميلي‌متر است که سه برابر متوسط جهاني است که بايد گفت اين دو فاکتور، بسيار مهم و محدودکننده در توليد محصولات در فضاي باز به‌ويژه در کشت‌هاي تابستانه هستند.

وي خاطرنشان کرد: مجموع آب تجديدشونده کشور ما در سال بر اساس آمارهاي ارائه‌شده از سوي وزارت نيرو کمتر از 120 ميليارد مترمکعب در سال و برداشت و مصرف آب ما نيز حدود 104 ميليارد مترمکعب در سال است، بدين‌معني که سالانه حدود 86 درصد منابع آبي تجديدشونده کشور را استحصال و به مصرف مي‌رسانيم.

سيدپور ادامه داد: بر اساس شاخص‌هاي استاندارد جهاني حد نرمالي که براي مصرف آب‌هاي تجديدشونده در کشورها براي پايدار ماندن منابع آبي توصيه مي‌شود 25 درصد و در شرايط خاص حداکثر تا 40 درصد است، در حالي که ما در کشور 85 تا 86 درصد منابع آبي تجديدشونده را استفاده مي‌کنيم که نشان‌دهنده برداشت بيش از دو برابري نسبت به حد استانداردهاي جهاني است.

وي تصريح کرد: نتيجه اين روند در بلندمدت، تخليه شديد سفره‌هاي زيرزميني و افت سفره‌ها خواهد بود، همان‌طور که در گزارش‌هاي منتشرشده ما سالانه يک تا سه متر افت سفره‌ها را در کشور داريم که منجر افزايش سالانه عمق چاه ها مي شود.

 

توليد هر کيلوگرم گوجه‌فرنگي در فضاي باز با صرف 400 ليتر آب

مشاور معاون باغباني وزير جهاد کشاورزي افزايش هزينه‌هاي استحصال آب و به دنبال آن افزايش هزينه‌هاي توليد و هزينه‌هاي سوخت و انرژي براي استحصال را نتيجه عميق‌تر شدن چاه‌ها عنوان کرد و يادآور شد: اگر به اين رويه ادامه دهيم، به‌تدريج به سمت آب‌هاي فسيلي حرکت خواهيم کرد که نتيجه آن شور شدن آب چاه‌ها و در ادامه شور شدن اراضي است.

سيدپور تأکيد کرد: متوقف نکردن اين رويه در نهايت ما را با افت عملکرد در واحد سطح، افزايش هزينه‌هاي توليد، غيراقتصادي شدن توليد، رها شدن اراضي، لم‌يزرع شدن و مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها روبه‌رو خواهد کرد.

وي يکي از راهکارهاي مقابله با اين وضعيت را کاهش مصرف آب عنوان کرد و اظهار داشت: ما براي تأمين امنيت غذايي مکلف به افزايش توليد براي تأمين نياز داخلي و همچنين توسعه صادرات هستيم.

سيدپور همچنين گفت: افزايش بهره‌وري آب و کارايي آن بدين‌معني است که بتوانيم از هر مترمکعب آب محصول بيشتري را به‌دست آوريم و راهکاري که در کشور پيش رو داريم، توسعه توليد در فضاهاي گلخانه‌اي و تحت کنترل است تا با تحقق اين هدف علاوه بر کاهش مصرف آب، بتوانيم شاهد افزايش عملکرد در واحد سطح، استمرار توليد در طول سال، برنامه‌پذير کردن توليد، کاهش مصرف کود و سم و در نهايت افزايش کيفيت نيز باشيم.

وي با مقايسه‌اي در ميزان مصرف آب در محصول گوجه‌فرنگي توليدشده در گلخانه و فضاي باز افزود: در توليد گوجه‌فرنگي در فضاي باز براي هر هکتار 14 تا 16 هزار مترمکعب آب مصرف مي‌شود که متوسط عملکرد در واحد سطح 40 تن در هکتار است، در واقع براي توليد هر کيلوگرم گوجه‌فرنگي در فضاي باز 400 ليتر آب مصرف مي‌شود، اما اگر اين محصول به محيط گلخانه‌اي منتقل شود، ميزان مصرف آب در هر هکتار هشت تا 10 هزار مترمکعب با عملکرد 300 تن در واحد سطح خواهد بود و براي هر کيلوگرم گوجه‌فرنگي 33 ليتر آب مصرف مي‌شود که اين اعداد و ارقام نشان‌دهنده افزايش 12 برابري کارايي مصرف آب در گلخانه است.

 

حرکت براي توليد از فضاي باز به سمت فضاهاي گلخانه‌اي يک انتخاب نيست

مجري طرح گلخانه‌ها با تأکيد بر اينکه حرکت براي توليد از فضاي باز به سمت فضاهاي گلخانه‌اي يک انتخاب نيست، بلکه يک اضطرار است، خاطرنشان کرد: ما براي رسيدن به پايداري توليد بايد به سمت توليد در محيط‌هاي گلخانه‌اي حرکت کنيم و انتقال توليد سبزي و صيفي به فضاي گلخانه از سياست‌هاي محوري وزارت جهاد کشاورزي است.

سيدپور ادامه داد: بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي در سال 1393، سطح زير کشت گوجه‌فرنگي در فضاي باز 158 هزار و 222 هکتار با توليد 6.2 ميليون تن محصول و مصرف 2.5 ميليارد مترمکعب است، اين در حالي است که براي توليد همين ميزان محصول در گلخانه، تنها نيازمند 20 هزار و 813 هکتار اراضي زير کشت و مصرف 208 ميليون مترمکعب آب هستيم، يعني علاوه بر کاهش 85 درصدي سطوح زير کشت، 92 درصد نيز در مصرف آب صرفه‌جويي خواهد شد.

وي تصريح کرد: اگر محصول خيار را نيز در کنار گوجه‌فرنگي به گلخانه‌ها منتقل کنيم، ميزان آب صرفه‌جويي‌شده ما در سال به 3.2 ميليارد مترمکعب خواهد رسيد و با حفظ ميزان توليد 200 هزار هکتار از اراضي نيز آزاد مي‌شوند.

 

اصلاح، نوسازي و بازسازي گلخانه‌هاي فرسوده و سنتي

مشاور معاون باغباني وزير جهاد کشاورزي از برنامه‌هاي وزارت جهاد کشاورزي و معاونت باغباني در اين طرح به توسعه گلخانه‌ها در مناطق مستعد و مناسب براي توليد محصولات سبزي و صيفي، گياهان دارويي، گل و گياهان زينتي، توليد نشاء مکانيزه و مجموع محصولاتي که امکان توليدشان در گلخانه فراهم است، اشاره کرد و از اصلاح، نوسازي و بازسازي واحدهاي فرسوده، سنتي و داراي بهره‌وري پايين خبر داد.

سيدپور با بيان اينکه در حال حاضر 190 مجتمع گلخانه‌اي در کشور در دست احداث و راه‌اندازي است، از اهداف اين طرح به هدايت و حمايت از سرمايه‌گذاران براي تکميل زنجيره‌هاي توليد اعم از صنايع تبديلي و تکميلي، ساماندهي و تقويت تشکل‌هاي گلخانه‌اي و ايجاد صندوق ملي توسعه گلخانه‌ها جهت حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري با همکاري صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي و برنامه‌ريزي براي برنامه‌پذير کردن و مديريت توليد در واحدهاي گلخانه‌اي در راستاي تنظيم بازار و توسعه صادراتي اشاره کرد.

وي تکميل، راه‌اندازي و توسعه پايانه‌هاي صادراتي را راهکاري در جهت توسعه صادرات، اصلاح سيستم‌هاي حمل و نقل و مديريت صادرات محصولات گلخانه‌اي عنوان کرد و از برنامه‌ريزي براي توسعه دانش فني در گلخانه‌ها و آموزش فني کارشناسان، بهره‌برداران و ناظران فني، ايجاد رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهي درباره گلخانه‌ها، برنامه‌ريزي براي ارتقاء دانش فني ناظران گلخانه و رتبه‌بندي آنها خبر داد.

سيدپور از برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته براي کاهش هزينه‌هاي توليد در گلخانه‌ها به توليد نشاء مکانيزه، اصلاح و ارزان‌سازي سازه‌ها، توسعه توليدات داخلي تجهيزات گلخانه‌اي، ارتقاي دانش فني توليدکنندگان، افزايش عملکرد در واحد سطح و توليد محصول مطابق با استانداردهاي جهاني براي دسترسي به بازارهاي بزرگ دنيا اشاره کرد.

وي درباره وضعيت حال حاضر گلخانه‌ها يادآور شد: بر اساس آمارنامه 1393 وزارت جهاد کشاورزي، سطح گلخانه‌هاي کشور 9 هزار و 606 هکتار است که 71 درصد آن به محصولات سبزي و صيفي، 23 درصد آن به گل و گياهان زينتي و شش درصد باقيمانده به توت‌فرنگي و ساير محصولات گلخانه‌اي اختصاص دارد.

سيدپور به پراکنش جغرافيايي گلخانه‌ها در 12 استان کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 75 درصد گلخانه‌ها و مناطع گرمسيري و نيمه‌گرمسيري و 25 درصد در مناطق معتدله متمرکز هستند.

 

تکميل پرونده راه‌اندازي 1800 هکتار گلخانه با اعتبار 32 هزار ميليارد ريال

مجري طرح گلخانه‌ها طرح توسعه گلخانه‌ها را از طرح‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي و نمونه بارزي از کشاورزي صنعتي و مدرن در جهان برشمرد و تأکيد کرد: در چارچوب اجرايي شدن طرح توسعه گلخانه‌ها در کشور، اقدامات گسترده‌اي شامل برگزاري جلسات هماهنگي مديريتي در سطوح مختلف ملي و استاني و برگزاري دوره‌هاي آموزشي متعدد صورت گرفت و تا تاريخ 15 فروردين‌ماه سال جاري پرونده متقاضيان احداث گلخانه در سطح بيش از يک‌هزار و 800 هکتار با اعتبار 32 هزار ميليارد ريال تکميل و براي تصويب و اخذ تسهيلات به بانک کشاورزي معرفي شد.

وي با بيان اينکه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده مقرر است تا پايان سال جاري دوهزار و 500 هکتار گلخانه احداث شود، گفت: تسهيلات مورد نياز اين طرح تأمين شده و بر اساس تصميمي که در ستاد عالي گلخانه‌هاي کشور با حضور وزير و معاونان وي و مديرعامل بانک کشاورزي برگزار شد، مقرر گرديد اعتبارات تسهيلاتي با نرخ 16 درصد در مناطق برخوردار و 14 درصد در مناطق غيربرخوردار در اختيار متقاضيان احداث گلخانه قرار گيرد.

سيدپور در پايان افزود: معاونت باغباني وزارت جهاد کشاورزي و تمامي سازمان‌هاي جهاد کشاورزي استان‌ها از تمامي متقاضيان احداث گلخانه اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، شرکت‌هاي کشاورزي، کشت و صنعت‌ها، بنيادهاي توليدي و اقتصادي و مراکز دانشگاهي کشاورزي براي تحقق اين هدف بزرگ در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل حمايت و پشتيباني مي‌کند.

ارتباط با ما

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، پلاک 20، طبقه دوم، شرکت فیدار تجارت سابین 
تلفکس: 20-2188792212 98+
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. جزئیات بیشتر…